CAH Dronten

Bouwer: Thermoflor Bright Buildings te Heerlen
Ontwerper: BDG Architecten Ingenieurs Zwolle
Realisatie: 2011

Het bouwen van daglichtconstructies met glas, aluminium en staal zijn de kernactiviteiten van Thermoflor uit Heerlen. Sinds enkele jaren neemt de vraag vanuit de opdrachtgevers toe om grootschalige daglichtconstructies te realiseren, die voldoen aan de eisen van gebouwen, maar voor een prijsniveau dat aanzienlijk lager ligt dan de traditionele vliesgevel en dakroede systemen. Hierbij valt te denken aan atria, overkappingen, lichtstraten, sheddaken, vliesgevels en tweede huid gevels. Het bedrijf ontwikkelt en realiseert hiervoor maatwerkoplossingen, in samenwerking met de ontwerpers.

Voor de Christelijke Agrarische Hogeschool Dronten is een zeer lichte en transparante beglazingsconstructie ontwikkeld, die in staat is de windbelastingen bij een gebouwhoogte van 16 meter op te nemen. CAH is de hoogste kasconstructie, die in Europa gerealiseerd is. In de constructie zijn tevens de ventilatievoorzieningen, onderhoudsinstallaties aan binnen en buitenzijde, zonweringen en BIPV glaspanelen geïntegreerd. Het gebouw heeft de uitstraling van een kas, maar voldoet wel aan de eisen voor een gebouw.


T-huis Arnhem
De oude stationshal van Arnhem Centraal heeft een nieuwe bestemming! Langzaam is de ingang van de Sonsbeekzijde van het koepelgebouwtje in een futuristische hoogstandje veranderd. Binnenkort rennen er geen reizigers meer door de oude hal maar kan je er relaxed een kop koffie of thee te drinken. Een citaat uit ‘De Ergfgoedstem’ waaruit blijkt dat Groen en Glas ook goed samen gaan met bestaande gebouwen.

De partners van Transore streven ernaar de maximale potentie van bestaande gebouwen tot uitdrukking te laten komen door de inzet van Groen en Glas. Het T-huis is hiervan een goed voorbeeld. Het publieke karakter van het gebouw komt weer maximaal tot zijn recht op de nieuwe plaats in het Park Presikhaaf te Arnhem.

Het glazen gebouw gaat goed op in de groene omgeving. Van binnenuit biedt het zicht op het park en het groen een constant variërend schouwspel en tegelijkertijd een oase van rust. Het dichte volume is als het ware in de glazen koepel geschoven. Dit gedeelte herbergt de techniek en voorzieningen zoals toilet en keuken.

Sociale maatschappelijke waarden spelen een grote rol in het concept van Transore. Mensen in contact met elkaar brengen vinden wij belangrijk. In het T-huis werken mensen met een verstandelijke beperking. Zij maken de vraag van bewoners naar een horecavoorziening in het park mogelijk. Woningcorporatie Vivare ervaart het succes; zij schrijven over het T-huis: “Een plek waar je lekker kunt zitten, met een drankje, midden in het groen”. Vanaf medio 2012 is dat mogelijk. Fantastisch nieuws, waar heel veel mensen blij mee zijn én wat Park Presikhaaf nog mooier en aantrekkelijker maakt.


Venco Campus te Eersel

Bouwer: Thermoflor Bright Buildings te Heerlen
Ontwerp: Van Lierop Cuypers Spierings Architecten
Realisatie: 2012

Voor de nieuwbouw van de Venco Campus in Eersel ontwikkelde Arsycon Glas en Geveladvies een nieuw daglichtsysteem in samenwerking met Van Lierop Cuypers Spierings Architecten en in opdracht van gevelbouwer Thermoflor te Heerlen.

De vraagstelling van de architect was om een daglichtsysteem te ontwikkelen dat aan de hoge eisen voor een Breeam Excellent classificatie kon voldoen en bovendien aan een extreme luchtdichtheid volgens de eisen van de Passief Bouw. Daarnaast was een randvoorwaarde dat dit alles binnen een budget gerealiseerd diende te worden, dat zo’n 20% lager ligt dan de klassieke systemen voor vliesgevels en glasdaken. Uiteindelijk diende de 6000 m2 beglazing voor het atrium, sheddaken en vliesgevels binnen een periode van 3 maanden te zijn gemonteerd.

De keus voor een aluminium profielsysteem stond niet bij voorbaat vast. In de vergelijking met kunststof profielen en geïsoleerde houten kozijnen kwam geanodiseerd aluminium uiteindelijk als beste uit de bus voor de Breeam. Het onderhoud over een exploitatieperiode van 50 jaar gaf de doorslag voor het aluminium en dan in geanodiseerde uitvoering.

De U-waarde van het glazen atrium bedraagt ca. 0,8 W/m2K. Hiervoor is een triple zonwerende beglazing toegepast met extra isolatie in het profielsysteem. De lucht en waterdichtheid voldoen zelfs voor een gebouw met een hoogte van 100m. Dit komt neer op een luchtdichtheid van Qv-10 < 0,15 15 dm3/s/m2. Het beglazingssysteem is beproefd door SKG uit Wageningen. Na een eerste proef zijn de kinderziektes er uit gehaald en werd bij een tweede proef wel aan de eisen voldaan. In het werk is nog een blower test uitgevoerd om de aansluitingen met de sandwichpanelen van de gevels en daken te controleren op luchtdichtheid. Ook deze proef gaf een goed resultaat.

De lage kostprijs is mede gerealiseerd door de eenvoud van het systeem. Met één aluminium basisprofiel zijn zowel de gevels als daken gerealiseerd. De aansluitingen en dichtingen zijn tot stand gekomen met doorgaande rubberprofielen. Voor de productie zijn speciale stempels gemaakt die de aluminium en rubberprofielen in één keer van de benodigde bewerkingen konden voorzien. Voor de montage op het dak is een speciale kar op luchtbanden gemaakt waarmee de ruiten gemakkelijk naar de juiste positie gereden konden worden. Het horizontaal en verticaal transport is hierdoor sterk gereduceerd.

Aan het ontwikkelde profielsysteem is de naam Thermolux Excellent gegeven. Het systeem voorziet in de behoefte naar goedkope daglichtconstructies voor grootschalige toepassingen. Het is geschikt voor zowel vliesgevels als glasdaken en bij voorkeur in combinatie met een lichte transparante staalconstructie.


Prénatal Hearts te Amersfoort

Adviseur bouwfysica en brandveiligheid: Peutz, Mook
Ontwerp: Architectenbureau Gijs de Waal


Langs de A1, ter hoogte van Amersfoort, is Prénatal Hearts in gebruik genomen. Met het hoofdkantoor van Prénatal, een flagshipstore, auditorium, workshopruimtes, en een café – allemaal onder één glazen dak. Stedebouwkundige randwoordaarden resulteerden in creatieve oplossingen en een mooi integraal ontwerp.

Prénatal Hearts ligt in een aarden geluidswal langs de A1. Het gebouw, gelegen kort op de A1, is met de naastgelegen gebouwen onderdeel van een kunstmatige geluidwal. Met deze stedebouwkundige ingreep wordt de geluidbelasting ten gevolge van de A1 op de woonwijk achter de gebouwen gereduceerd. Gelijktijdig betekent dit dat sprake is van hoge geluidniveaus op de zuidgevel van het gebouw, geluidniveaus in de orde van 70 dB(A). Het complex bestaat uit een in betonbouw uitgevoerde basis met een auditorium en parkeer- en winkelfuncties. Op de betonbouw basis bevinden zich vijf 'huizen' met kantoorfuncties. Het geheel is goed voor in totaal 15.000 vierkante meter winkelruimte, werkplekken en leisure. Het architectonisch uitgangspunt was het realiseren van de huisjes onder een grote serre van 90 x 27 x 14 m.

Ventilatie, verwarming en koeling De basis van de klimatisering vormt een mechanisch ventilatiesysteem dat geconditioneerde lucht brengt naar de kantoor- en winkelfuncties. Verwarming en koeling van de kantoor- en winkelfuncties vindt plaats via inductieunits en vloerverwarming- en koeling. De kantoren en winkels storten hun ventilatielucht over naar de serre. Restwarmte en -koude wordt zodoende gebruikt voor de conditionering van de serre. De serre zelf wordt geventileerd met een combinatie van natuurlijke en mechanische ventilatie. De gebouwen zijn niet voorzien van retourkanalen, de serre fungeert als één groot retourkanaal. Het gebouw is voorts uitgevoerd met een WKO.

Serre Voor de serre moest een aangenaam tussenklimaat in zowel de zomer als de winter worden gerealiseerd. Het betreft geen hoogwaardige verblijfsfunctie maar het gebruik als een aangename leisurefunctie moest in de zomer en winter mogelijk zijn. Er zijn een aantal basisvoorzieningen getroffen om dit te bereiken waaronder standaard zonwerende isolerende beglazing en binnenzonwering onder het dak en gevels van de serre. In verband met de hoge geluidbelasting aan de zuidgevel waren openingen voor natuurlijke ventilatie aan die zijde niet acceptabel. De vraag was of alleen openingen aan de noordgevel voldoende doorspoeling geven van de bijna 30 m diepe serre. Dynamische TO-CFD berekeningen boden uitkomst. Een techniek waarmee temperaturen en luchtstromingen in atria nauwkeurig voorspeld kunnen worden. Diverse uitvoeringvarianten zijn onderzocht. Daarbij is gevarieerd in het type zonwering en de verdeling en afmetingen van openingen over de gevels en het dak. Uit de berekeningen bleek dat kon worden volstaan met goed over het dakvlak verdeelde openingen en openingen alleen in de geluidluwe noordgevelInmiddels zijn er in 2012 een aantal zeer warme dagen opgetreden. Daarbij is al gebleken dat de serre goed functioneert.

Akoestiek Het volume van de serre is aanzienlijk. Met de harde afwerking (glas en hout) ligt het risico van een onaangenaam galmende ruimte op de loer. Daarom is de planken afwerking van de gevels van de huisjes uitgevoerd met een spatiëring met daarachter minerale wol. Deze functioneert als akoestische absorptie.

EPC Door de omhulling van de serre zijn de huisjes in feite voorzien van een extra thermische schil. Als gevolg daarvan is een effectieve Rc waarde gerealiseerd van ca. 5,8 m2.K/W. Met de overige voorzieningen (WKO, warmtewiel) heeft dit geresulteerd in een reductie van de EPC tot 35% onder de Bouwbesluit eis.


SmartSkin in het Rijkspaviljoen Floriade 2012

Het Rijkspaviljoen op de Floriade 2012 is een voorbeeld van een slim en energiezuinig gebouw waarbij optimaal gebruik wordt gemaakt van daglicht, WKO, zonwarmte, snelle lagetemperatuurverwarming en klimaatzones. Transore is betrokken geweest bij de duurzame klimaatinstallatie en een van de Transore partners heeft de SmartSkin energie-gevel geleverd en gemonteerd.

Transore maakt integrale gebouwontwerpen. Tijdens het opstellen van het functie- en eisenpakket is het energieconcept een centraal onderdeel. De warmte / -koude-vraag, de energiepotentie van de locatie en actieve en passieve warmtebronnen worden meegenomen. In Nederland is er over het gehele jaar heen een warmte-overschot. Met de Bouwen met Groen en Glas concepten maken we hier optimaal gebruik van, waardoor het energieverbruik voor het verwarmen van de gebouwen sterk verlaagd kan worden.

De SmartSkin energiegevel is een gevelconcept dat hierbij goed is in te zetten. Het bestaat uit een doorzichtige wand die zowel duurzame warmte als koude kan oogsten en tegelijkertijd helpt het klimaat in de achterliggende ruimte te regelen. Het gevelelement bestaat uit hoogwaardig kunststof (polycarbonaat), met buisjes er in waar water doorheen stroomt. Dat water kan warmte opnemen van de zon of juist warmte afgeven. Tegelijkertijd is het een lichtdoorlatend bouwmateriaal met een lage kostprijs.Gemeentehuis Zeist

Bouwer: Thermoflor Bright Buildings te Heerlen
Ontwerp: Architectenbureau Rau
Realisatie: 2013

De glazen overkapping - Techniek en organisatie in een hand.

De glazen overkapping vormt een fraaie verbinding tussen het oude en het nieuwe gedeelte van gemeentehuis Zeist. Glas, aluminium en staal werden geleverd door een en dezelfde partij. Meestal zijn dit gescheiden disciplines, maar bouwer Thermoflor heeft alle disciplines in eigen huis: engineering, productie, metaal, montage van de overkapping en gevels en de plaatsing van het glas. Het atrium en de vliesgevels van de nieuwbouw uitgevoerd met het Thermolux Excellent profielsysteem. Hier dient de glasconstructie aan te sluiten op de bestaande bebouwing en worden tevens hoge esthetische eisen gesteld aan de detaillering en afwerking.